Het Nieuwe Instituut stelt drie fellowship in residence plekken beschikbaar voor de periode van september 2018 tot februari 2019. Thema van de Call for Fellows 2018 is BURN-OUT. Voormalig fellow Ramon Amaro is benoemd tot gastcurator van de Call.

Sinds de oprichting in 2013 ondersteunt Het Nieuwe Instituut vernieuwend onderzoek van onafhankelijke onderzoekers, ontwerpers, academici, curatoren en andere professionals, op basis van onder meer tentoonstellingen, evenementen en publicaties. Met de jaarlijkse Call for Fellows geeft Het Nieuwe Instituut erkenning en zichtbaarheid aan onderzoeksprojecten die buiten de geijkte denkkaders durven te treden.

Burn-out

Overspannenheid of een burn-out is een algemeen voorkomende ziekte die te wijten is aan het hedendaagse arbeidsethos en de werkdruk waarmee bevolkingen in de hele wereld te maken hebben. Door de buitensporige eisen die aan hen worden gesteld, raken hun lichaam en geest uitgeput. Enerzijds betekent een burn-out dat je stagneert, ineenstort of op een andere manier onbruikbaar wordt. Met andere woorden: processen, procedures en deelnames komen eenvoudigweg tot stilstand. Anderzijds is een burn-out een kans om iets open te breken, handelen te bevorderen en veranderingen naar nieuwe structuren en relaties op gang te brengen. Hoe kunnen nieuwe, onconventionele benaderingen van onderzoek, administratie, communicatie, kritisch denken en een kritische praktijk worden ontwikkeld en gebruikt om de onvermijdelijkheid van een burn-out aan te vechten? Welke andere benaderingen kunnen worden overwogen?

Praktische informatie en selectiecriteria

De fellowship is een zes maanden durende aanstelling bij Het Nieuwe Instituut, met een stipendium van € 2000,- en een retourticket van en naar het thuisland. Een speciaal samengestelde internationale jury zal drie fellows selecteren. Dit jaar bestaat de jury uit: Ramon Amaro, Marina Otero Verzier, Nishant Shah, Sandi Hilal en Jasmina Tešanović. Meer informatie omtrent de juryleden wordt in de komende weken bekend gemaakt.

Aanvragen kunnen tussen 18 april en 1 juni 2018 worden ingestuurd. Kijk voor meer informatie en procedure op Call for Fellows 2018.