Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Management Team

De dagelijkse leiding van Het Nieuwe Instituut is in handen van de Raad van Bestuur en het Management Team, bestaande uit de managers en hoofden van de afdelingen Agentschap, Business Development, Erfgoed, Programma, Research, Financiën en HR.
 
Guus Beumer (Directeur-Bestuurder, Algemeen & Artistiek)
Josien Paulides (Zakelijk Directeur)
Elise Althoff (Zakelijk Directeur a.i.)
Didi Abraham (Bestuurssecretaris)

Francien van Westrenen (Agentschap)
Taco de Neef (Business Development)
Behrang Mousavi (Erfgoed)
Marina Otero (Research)
Flora van Gaalen (Programma)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden en houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting, en op het beleid van de directie. Verder staat de Raad van Toezicht de directie met advies terzijde. De directeur-bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht en is belast met het besturen van de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie.

Governance Code Cultuur

De professionalisering en verzakelijking van de culturele sector maakt nadenken over de kwaliteit van besturen en toezicht houden belangrijk. Uitgangspunten voor good governance bij culturele instellingen zijn vastgelegd in de Governance Code Cultuur, en geven richtlijnen voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. Het Nieuwe Instituut wordt bestuurd middels het Raad-van-Toezicht-model en volgt de principes uit de Governance Code Cultuur.

In 2015 heeft de Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut onderzoek laten doen naar de wijze waarop hij de Governance Code Cultuur toepast, hetgeen heeft geresulteerd in een zestal concrete maatregelen:

  1. De Raad van Toezicht treedt gefaseerd af;
  2. De Raad van Toezicht verkleint het aantal statutaire leden van negen naar vijf;
  3. De leden van de Raad van Toezicht voeren geen betaalde opdrachten uit voor Het Nieuwe Instituut;
  4. De secretaris van de Raad van Toezicht krijgt een verantwoordelijkheid voor Governance;
  5. De directie wordt verbreed naar een Raad van Bestuursmodel, inhoudende dat een zakelijk directeur aan het bestuur wordt toegevoegd; en
  6. Het beleid ten aanzien van open calls en aanbestedingen zal meer transparant worden vormgegeven.

Per juni 2017 zijn alle maatregelen geëffectueerd.

ANBI

Het Nieuwe Instituut is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bekijk de pagina met ANBI-informatie van Het Nieuwe Instituut.

Gedragscode

Het Nieuwe Instituut streeft ernaar om een afspiegeling te zijn van de creatieve gemeenschappen die er gepresenteerd en gevierd worden. Het Nieuwe Instituut schetst in de gedragscode welk gedrag er binnen het instituut toelaatbaar en ontoelaatbaar wordt gevonden, zowel online als offline.

In antwoord op vragen over het werkgeverschap van Het Nieuwe Instituut

Lees de verklaring van de Raad van Bestuur over het werkgeverschap tijdens de Corona-crisis.